TEKON - Dagmar Lukschanderlová
741 01 NOVÝ JIČÍN - DUB č. 9
Tel.,fax: 5
56 / 752 511, mobil: 603 / 779 384
E-mail:
tekon-staryjicin@centrum.cz

Vaše případné dotazy nebo objednávky nám můžete sdělit
na tel. čísle 5
56 / 752 511 nebo osobně u nás, kde se vám
dostane té nejlepší péče.

Na vaše objednávky, popřípadě další dotazy se těší
D. Lukschanderlová.